Phát triển năng lực xuất khẩu theo các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam

Nội dung

Giới thiệu

Khóa tập huấn tập trung vào các điều khoản ưu đãi về tiếp cận thị trường, thương mại và phát triển bền vững theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới dành cho Việt Nam, đặc biệt là khu vực KTTT-HTX và cách tận dụng những ưu đãi này trong việc xây dựng chiến lược xuất khẩu cho các HTX

Khóa tập huấn này được phát triển bởi Công ty International Economics Consulting (IEC) hợp tác cùng với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) để tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ HTX và cán bộ viên chức thuộc hệ thống VCA về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Khóa tập huấn này được tài trợ bởi Bộ Sự vụ Toàn cầu Canada theo Cơ chế triển khai Chuyên gia Thương mại và Phát triển (EDM), được phối hợp triển khai bởi Cowater International và Viện Hành chính Công Canada.

Giảng viên

Paul Baker

Loan Le

Nội dung tập huấn

Học phần 1: Tổng quan
Tổng quan về các FTA của Việt Nam và Cơ hội dành cho Hợp tác xã
 • Bài 1: Tổng quan về cơ hội từ các FTA thế hệ mới của Việt Nam (xem video/slide)
 • Bài 2: Yêu cầu tiếp cận thị trường theo các FTA thế hệ mới (xem video/slide)
 • Bài 3: Thương mại và Phát triển bền vững theo các FTA thế hệ mới (xem video/slide)
 • Tài liệu tham khảo
  • Baker, P.; Lê, L.; Vũ, H. (2023). Các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới của Việt Nam. Sổ tay Hướng dẫn cho Hợp tác xã Việt Nam. Cơ chế triển khai chuyên gia thương mại và phát triển. Chú giải thuật ngữ và Chương 1. (tải tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt).
  • Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Sở Công Thương Hà Nội (2020). Hướng dẫn áp dụng Quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Học phần 2: CPTPP
Tìm hiểu về CPTPP
 • Bài 1: Ưu đãi thuế quan và Quy tắc xuất xứ trong CPTPP (xem video/slide)
 • Bài 2: Các quy định tiếp cận thị trường khác trong CPTPP (xem video/slide)
 • Bài 3: Quy định về phát triển bền vững và bao trùm theo CPTPP (xem video/slide)
 • Tài liệu tham khảo
  • Baker, P.; Lê, L.; Vũ, H. (2023). Các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới của Việt Nam. Sổ tay Hướng dẫn cho Hợp tác xã Việt Nam. Cơ chế triển khai chuyên gia thương mại và phát triển. Chương 2. (tải tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt).
  • Bộ Công Thương (2021). Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP): Hướng dẫn chi tiết về các cam kết tiếp cận thị trường danh cho hàng hóa và quy tắc xuất xứ.
  • Bộ Công Thương (2021). CPTPP: Tóm lược hiệp định dành cho cố vấn thương mại và doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Việt).
  • Trung tâm WTO và Thương mại quốc tế (VCCI) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam (2021). Cẩm nang: Tận dụng CPTPP để xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Canada (Tiếng Việt).
Học phần 3: Phân tích thị trường
Tiếp cận thị trường xuất khẩu và đánh giá tiềm năng xuất khẩu
 • Bài 1: Tổng quan phương pháp xây dựng chiến lược xuất khẩu (xem video/slide)
 • Bài 2: Các công cụ phân tích thị trường quốc tế (xem video/slide)
  • Các công cụ bổ sung (tùy chọn) (xem video/slide)
 • Bài 3: Các công cụ phân tích thị trường của Việt Nam (xem video/slide)
 • Tài liệu tham khảo
  • Baker, P.; Lê, L.; Nguyễn, T. (2023). Hướng dẫn xây dựng chiến lược xuất khẩu cho Hợp Tác Xã Việt Nam. Chương 2 và 3. (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)
  • Hướng dẫn sử dụng ITC Trademap (tiếng Anh) (tiếng Việt)
  • Hướng dẫn sử dụng Bản đồ tiềm năng xuất khẩu ITC (tiếng Anh)
  • Hướng dẫn sử dụng Công cụ xác định Quy tắc xuất xứ của ITC (tiếng Anh)
Học phần 4: Yêu cầu thị trường
Tìm hiểu yêu cầu thị trường và tiếp cận thị trường
 • Bài 1: Tìm hiểu thị trường: Phân tích nhu cầu thị trường (xem video/slide)
 • Bài 2: Lộ trình tiếp cận thị trường (xem video/slide)
 • Bài 3: Định hình chiến lược (xem video/slide)
 • Tài liệu tham khảo
  • Baker, P.; Lê, L.; Nguyễn, T. (2023). Hướng dẫn xây dựng chiến lược xuất khẩu cho Hợp Tác Xã Việt Nam. Chương 4 và 5. (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

Phiên hỏi đáp trực tuyến

Trong phiên hỏi đáp trực tuyến trực tiếp này, học viên sẽ có cơ hội tham gia thảo luận về toàn bộ nội dung của khóa tập huấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến nội dung tập huấn.
Phiên hỏi đáp trực tuyến sẽ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 17/4/2024 vào lúc 14:00. Email về link tham dự phiên hỏi đáp trực tuyến sẽ được gửi trực tiếp tới các học viên.

Kiểm tra kiến thức

Học viên muốn nhận được Chứng chỉ Hoàn thành cần làm bài kiểm tra kiến thức sau khi hoàn thành hóa tập huấn (xem hết các video và tài liệu tập huấn và điền phiếu khảo sát phản hồi). Bài kiểm tra có 15 câu hỏi. Học viên phải đạt được số điểm từ 70% trở lên để nhận được Chứng chỉ Hoàn thành. Học viên có thể làm bài kiểm tra nhiều lần (không có giới hạn về số lần làm bài kiểm tra).
Hạn cuối để làm bài kiểm tra là trước ngày 26 tháng 4 năm 2024. Chứng chỉ sẽ ngừng cấp cho những bài kiểm tra làm sau ngày 26 tháng 4 năm 2024, nhưng học viên vẫn có thể tiếp cận tài liệu khóa học.
Làm bài kiểm tra kiến thức!
Chứng chỉ sẽ được cấp trong vòng một tuần kể từ khi học viên hoàn thành bài kiểm tra. Nếu học viên đã thực hiện bài kiểm tra và điền phiếu khảo sát nhưng không nhận được chứng chỉ, vui lòng gửi email đến địa chỉ
info@tradeeconomics.com.

Khảo sát Phản hồi

Cuối cùng, vui lòng trả lời khảo sát phản hồi để giúp đội ngũ phát triển khóa tập huấn cải thiện các phiên bản tương lai của khóa tập huấn này.
Chia sẻ phản hồi!